LEscola Joan XXIII compta amb un nou edifici per a la Formaci Professional

Destaquem