Als Quatre Vents. Amb el obrers i el pobres

Destaquem