Notícies

NOTÍCIES DIOCESANES AGÈNCIES I PREMSA CULTURA I ESPECTACLES


Mans Unides va aprovar l’any passat 570 projectes de desenvolupamentenviar a un amigoAquest projectes, que beneficien directament a 1.682.397 persones de 59 països d’Àfrica, Amèrica i Àsia, es distribueixen de la següent manera: 114 en el sector agrícola, 199 en el sector educatiu, 110 al sanitari, 79 en promoció social i 68 en la promoció de la dona. Són dades que recull la Memòria pertanyent a l’exercici de 2017 on l’ONG per al desenvolupament, Mans Unides, detalla els projectes de cooperació aprovats i les seves dades econòmiques.

El 90,1% dels fons de Mans Unides van ser destinats a les finalitats de l’organització, la lluita contra la fam al món, la pobresa i les seves causes, campanya aquest any ha portat com a lema «Comparteix el que importa». La resta d’ingressos s’ha destinat a l’administració i estructura (7,1 %) i a la captació de recursos (2,8 %). El total d’ingressos arreu l’estat ha ascendit a 48.652.692 euros.

Pel que fa l’origen dels ingressos d’aquesta ONGD el 87,3 % va provenir de fons privats —aportacions dels socis, col·lecta anual a les parròquies o donacions— mentre que un 12,7 % va ser del sector públic. Les herències i llegats van suposar, també, un important capítol d’ingressos de Mans Unides durant el 2017 representant el 17,4% del total.