Notícies

NOTÍCIES DIOCESANES AGÈNCIES I PREMSA CULTURA I ESPECTACLES


Reunió del patronat de la Fundació Sant Fructuósenviar a un amigoEl passat 10 de febrer es va reunir el patronat de la Fundació Sant Fructuós en sessió ordinària al palau arquebisbal. L’arquebisbe de Tarragona presideix el patronat d’aquesta fundació civil, que té com a missió fundacional gestionar el conjunt de centres educatius diocesans, donar servei i suport a d’altres institucions educatives cristianes, canalitzar iniciatives i projectes per a l’educació del jovent a través del lleure, la formació del professorat i l’impuls de projectes socials i culturals. 

El patronat de la Fundació està format per Mons. Jaume Pujol, Mn. Joaquim Fortuny, Mn. Norbert Miracle, les senyores Rosalia Gras i M. Teresa Piquer, els senyors Daniel Sobradillo, Josep Gomis i Francesc Ortiz. El darrer, director de la Fundació, va fer una anàlisi de l’estat d’acompliment del pla estratègic de la Fundació i dels diferents projectes que des de les escoles o des de la Fundació s’estan impulsant. Tres dels projectes encetats pels centres educatius diocesans, i que el patronat segueix amb molt d’interès donant-hi suport, són: l’inici de la Formació Professional On-line i els cursos especializats per a empreses que desenvolupa l’escola Joan XXIII, el congrés EdumindUp sobre neurociència que organitza el col·legi Sant Pau apòstol amb motiu del seu 50è aniversari juntament amb la Fundació, i el futur programa de col·laboració solidària de tots el centres educatius diocesans amb les escoles de la diòcesi de Trujillo a Hondures. Amb aquest projecte, coordinat també per la delegació diocesana de Misions, s’establiran vincles de comunicació i cooperació per a formació del professorat d’Hondures per part dels mestres i professors de les escoles diocesanes i la participació conjunta de l’alumnat en diferents accions de formació en valors.

Font: Patronat FSF