Decretos

Decret de 26 de maig de 2015, pel qual s’autoritza la celebració de baptismes a l’església de Santa Maria del barri marítim d’Altafulla


Decret
de 26 de maig de 2015, pel qual s’autoritza la celebració de baptismes a l’església de Santa Maria del barri marítim d’Altafulla

Vista la petició del Sr. Rector de la Parròquia de Sant Martí d’Altafulla, Mn. Jaume Gené Nolla, de 5 de maig de 2015, en què demana poder celebrar baptismes a l’església de Santa Maria del barri marítim d’Altafulla, dins la circumscripció de la susdita Parròquia,

Ateses les raons adduïdes, sobretot l’augment considerable de veïns durant els caps de setmana i en temps de vacances en aquest barri,

Escoltat el parer dels membres del Consell Episcopal, que s’hi van manifestar favorables en la seva reunió n. 326, de 26 de maig proppassat,

Pel present decret, d’acord amb el c. 858 §2 del CIC, autoritzo la celebració de baptismes a l’església de Santa Maria del barri marítim d’Altafulla, i recomano que s’hi instal·li una pila baptismal. Així mateix, les inscripcions d’aquests baptismes s’hauran de fer en el llibre de baptismes de la Parròquia de Sant Martí d’Altafulla, i s’hi haurà de fer constar que el baptisme s’ha celebrat a l’església de Santa Maria.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera