Parròquia de Sant Salvador del Vendrell
Parròquia de Sant Bernat Calbó de Reus