Matrimonis

NORMATIVA DIOCESANA

Disposició per la qual es determina el procediment per a la tramitació del matrimoni canònic a l’arxidiòcesi de Tarragona entre una persona que professa la fe catòlica i una que en professa una altra o que no en professa cap


DISPOSICIÓ de 13 d’octubre de 2009, per la qual es determina el procediment per a la tramitació del matrimoni canònic a l’arxidiòcesi de Tarragona entre una persona que professa la fe catòlica i una que en professa una altra o que no en professa cap

Vista l’experiència d’aquests darrers anys pel que fa a la tramitació de matrimonis entre catòlics i no batejats, catòlics i cristians d’altres confessions i catòlics i fidels d’altres religions no cristianes, sobretot estrangers en aquests darrers casos,

Vist que en aquest últim any s’han reduït considerablement els casos de sol·licitud de tramitació de matrimonis canònics les finalitats dels quals eren poc clares,

PER LA PRESENT DISPOSICIÓ es varia el procediment per a la tramitació del matrimoni canònic entre una persona que professa la fe catòlica i una altra que en professa una altra o que no en professa cap: a partir de la signatura d’aquest document els contraents faran tot el tràmit directament a la parròquia, i el rector farà arribar com a mínim tres setmanes abans del casament tot l’expedient, amb la sol·licitud de dispensa, a la secció de matrimonis de l’Arquebisbat, per tal que l’Ordinari hi dóni el vistiplau. És important, sobretot en aquests casos, no deixar de banda el diàleg amb la parella sobre quines són les seves intencions pel que fa al matrimoni que volen contraure i sobre quines són les propietats essencials del matrimoni cristià.

Pel que fa a la petició de contraure matrimoni amb una persona de religió musulmana, continua vigent la norma que no se celebrarà mai abans de sis mesos des que ho sol·licitin, i previ a acceptar de tramitar-lo s’haurà de presentar tota la documentació a la secció de matrimonis de l’Arquebisbat, per tal de determinar si és procedent o no la celebració d’aquest casament (a partir de la presentació d’aquesta documentació començaran a comptar els sis mesos).

En els casos, també, en què no vegeu clares les finalitats que tenen els contraents per al matrimoni, sobretot si sospiteu que sol·liciten de casar-se perquè un d’ells pugui aconseguir el permís de residència a l’Estat espanyol, també us recomanem que seguiu les indicacions del paràgraf anterior.

Joaquim Fortuny Vizcarro, pvre. Vicari general


Clicar la icona per descarregar
l'arxiu