Matrimonis

LECTURES DE LES CARTES APOSTÒLIQUES

VII-Lectura de la carta de sant Pau als cristians de d’Efes (Ef 5,2a.21-33)


Germans: Viviu estimant, com el Crist ens estimà: ell s’entregà per nosaltres. Sotmeteu-vos els uns als altres per reverència a Crist.

[Que les esposes se sotmetin als seus marits, com tots ens sotmetem al Senyor, perquè el marit és cap de la seva esposa, igual que el Crist és cap i salvador de l’Església, que és com el seu cos. Per tant, així com l’Església se sotmet al Crist, les esposes s’han de sotmetre en tot als marits.]

I vosaltres, marits, estimeu les vostres esposes, tal com el Crist estima l’Església. L’estima tant, que s’ha entregat a la mort per ella, per santificar-la: l’ha rentada amb el bany de l’aigua acompanyat de la paraula, i així ha pogut cridar a la seva presència una Església gloriosa, sense taques, ni arrugues, ni res de semblant, tota santa i immaculada. Igualment els marits han d’estimar l’esposa com el seu propi cos.

El qui estima la seva esposa, és com si s’estimés ell mateix. No hi ha hagut mai ningú que no estimés el seu propi cos. Tothom l’alimenta i el vesteix. També el Crist es porta així amb la seva Església, perquè som membres del seu cos. Per dir-ho amb paraules de l’Escriptura: «Per això l’home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva esposa, i, des d’aquell moment, ells dos formen una sola carn.» És un misteri molt gran: ho dic de Crist i de l’Església.

[Però també val per a vosaltres: que cadascú estimi la seva esposa com a ell mateix, i que l’esposa sigui respectuosa amb el marit.]

Paraula de Déu.