Als 4 vents

L’ASSUMPCIÓ, FESTA MAJOR


Estem en vigílies d’una gran festa cristiana que coincideix amb el cor de l’estiu: l’Assumpció de la Mare de Déu. En molts pobles és festa major, com si la tradició popular volgués celebrar la seva alegria al voltant de Maria.

Bé en saben, d’això, a la Selva del Camp, que representen el seu magnífic Misteri, d’arrels medievals, amb gran participació popular i excel·lència artística que commou els molts espectadors que acudeixen a presenciar-lo.

Celebrem cada 15 d’agost una veritat de fe que ha estat objecte de la proclamació de l’últim dogma de l’Església catòlica: l’assumpció de la Mare de Déu al cel en cos i ànima.

El nou Catecisme de l’Església catòlica ens ho explica així, citant la Butlla de la Proclamació del Dogma: «Finalment, la Verge Immaculada, preservada lliure de tota taca de pecat original, acabat el curs de la seva vida a la terra, va ser portada a la glòria del Cel i elevada al tron del Senyor com a Reina de l’univers, per ser conformada més plenament al seu Fill, Senyor dels senyors i vencedor del pecat i de la mort.»

És una creença des de segles molt antics, però que va ser proclamada solemnement l’1 de novembre de 1950 pel papa Pius XII, una data recent en la història de l’Església. Alguns ja havíem nascut, si bé érem massa petits per adonar-nos de la transcendència del moment.

La importància de l’Assumpció per a nosaltres rau en la relació que hi ha entre la resurrecció de Crist i la nostra. La presència de Maria, dona de la nostra raça, ésser humà com nosaltres, que es troba en cos i ànima ja glorificada en el Cel, és això: una anticipació de la nostra resurrecció.

Sant Joan Pau II ho va explicar així, l’any 1997: «El dogma de l’Assumpció afirma que el cos de Maria va ser glorificat després de la seva mort. En efecte, mentre per als altres homes la resurrecció dels cossos tindrà lloc a la fi del món, per a Maria la glorificació del seu cos es va anticipar per privilegi singular.»

L’esperança en la immortalitat forma part essencial de la creença cristiana. Mentre algunes persones s’adhereixen avui a suposicions d’altres cultures sobre la reencarnació o la conversió en energies positives, els cristians creiem en la resurrecció, com resem en el Credo, i considerem que la Mare de Déu ens va precedir amb la seva entrada al cel per preparar-nos l’estada definitiva.