Als 4 vents

EL DIUMENGE DE L’ALEGRIA


«Gaudete in Domino semper» ‘Viviu sempre contents en el Senyor’, comença dient l’antífona d’aquest tercer diumenge d’Advent que, agafant la primera paraula d’aquesta expressió llatina, es coneix com el «diumenge Gaudete». «Sempre!», diu l’antífona, no sols un dia a l’any. Però aquest diumenge la invitació a estar alegres ens la recorda l’Església d’una manera especial.

Per què l’Església ens recorda cada any que hem de ser persones alegres? Perquè a vegades ens n’oblidem. El papa Francesc lamenta: «Hi ha cristians l’opció dels quals sembla ser la d’una Quaresma sense Pasqua.» Que aquests dies no hi hagi cristians que no s’alegrin de l’arribada del Nadal.

El Papa mateix concedeix tanta importància a aquest testimoni d’alegria que va escriure l’exhortació apostòlica Evangelii gaudium ‘L’alegria de l’Evangeli’, que ja en el seu començament adverteix: «El gran risc del món actual […] és una tristesa individualista que brolla del cor còmode i avar, en el qual ja no hi ha espai per als altres, ja no hi caben els pobres.»

Aquesta és la lliçó d’aquest diumenge d’Advent: cal estar alegres, però no amb una alegria despreocupada i egoista, sinó contagiosa i oberta als altres, amb preferència als més necessitats.

Recentment s’ha publicat un llibre que porta per títol DOCAT (unió de les paraules do, de l’anglès to do, ‘fer’, i cat, de catecisme). És un compendi de la doctrina social de l’Església per a joves. L’aconsello vivament. Reuneix de manera molt atractiva el pensament social dels pontífexs des de Lleó XIII, amb la seva encíclica Rerum Novarum, fins a Francesc i el seu últim text magisterial cridant a respectar el món creat per Déu.

L’Església no dicta fórmules concretes per a l’activitat política, però exposa els criteris que farien una societat més humana. Es basen en la mateixa dignitat humana per a tothom. No hi ha dubte que molts problemes actuals es resoldrien partint d’aquests criteris: l’assistència a les persones sense llar, als refugiats, als immigrats per raons econòmiques, a dones que són víctimes d’explotació, a treballadors que són discriminats…

En aquest diumenge l’Església ens crida a l’alegria, ensenyant que ningú no pot aconseguir-la de veritat si no s’ocupa dels altres. I dóna pistes de com fer-ho. És qüestió de voluntat.