Als 4 vents

PREPARAR ELS CAMINS


Hi ha tres personatges clau sobre els quals convido a meditar per Advent: la Mare de Déu, el seu espòs sant Josep i Joan el Baptista. I dos escenaris: Galilea i el riu Jordà.

Maria i Josep vivien a Natzaret, un llogaret de Galilea de rellevància molt escassa; molt menor que Cafarnaüm o les poblacions de més al nord de Cesarea de Filip, Tir i Sidó. Però en ella hi residia qui seria la mare del Redemptor, unida amb Josep, un artesà humil.

La redempció va tenir un marc històric i geogràfic molt concret. És lògic, doncs, que ens imaginem com devia ser la vida de Maria i Josep a Natzaret i com devia ser el seu viatge a Betlem, a prop de Jerusalem, en els dies de l’empadronament obligat. Maria és la persona que les supera totes, la plena de gràcia, la Mare de Déu. I Josep és el seu marit, fidel a la voluntat divina des de la seva humilitat, disposat a treballar o a mudar-se de ciutat quan era necessari.

Quan els galileus es desplaçaven a Jerusalem, a peu o en ase, seguien el curs del riu Jordà, uns 150 quilòmetres, travessant terrenys àrids fins arribar a l’oasi de Jericó, ja a les portes de Judea i de la Ciutat Santa.

També contemplem el precursor, Joan Baptista, primer a Ain Karim, poble de les muntanyes de Judea, on va acudir Maria per acompanyar la seva cosina Elisabet. I, passats els anys, a la riba del Jordà, el curs d’aigua que recorre de dalt a baix el mapa de Palestina. A l’arxidiòcesi de Tarragona hi ha moltes parròquies que tenen per patró el Baptista, i en alguns retaules hi apareix dibuixat el Jordà.

Des d’abans de néixer fins al seu sacrifici en mans d’Herodes, la vida de Joan va tenir una missió excelsa: preparar els camins del Senyor. En l’Evangeli de Sant Lluc es llegeix: «A tu infant, et diran profeta de l’Altíssim, perquè aniràs al davant del Senyor a preparar els seus camins.» Per a això es lliura a la missió de la seva vida, amb llargues penitències al desert, en la pobresa més extrema, i aconsegueix reunir multituds a les quals bateja… fins que arriba Jesús, de qui es confessa indigne de deslligar les sandàlies.

Als cristians ens toca continuar preparant els camins del Senyor per als qui no l’han conegut mai —com ho fan els missioners— o donar testimoni d’ell davant els qui han sentit parlar de Jesucrist, o que fins i tot el van seguir un dia i s’han extraviat després en els senders de la vida. L’Advent és temps de conversió per a molts, començant per nosaltres mateixos.