Decrets

Decret de 25 d’abril de 2016 pel qual el cognom del titular de la Parròquia de Sant Bernat de Reus s’escriurà amb «v»


Vista la petició presentada, amb data de 30 de març de 2017, per Mn. Ignasi Olivé Costas, rector de la Parròquia de Sant Bernat Calbó de Reus, en què exposa que en diferents ocasions ha rebut la petició de feligresos perquè el cognom del titular de la Parròquia s’escrigui amb «v» en comptes de «b»,

Ateses la raons que addueix, conforme en tota la documentació de la Parròquia anterior a finals de setembre de 1980, el cognom estava escrit amb «v» i a partir d’aquell moment, sense que hi hagi cap document que en justifiqui el canvi, es va passar a escriure amb «b»,

Vista la resposta que va fer la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans en data de 31 de juliol de 1987 a l’Ajuntament de Vila-seca, que li havia adreçat la consulta sobre la grafia correcta d’aquest cognom, en la qual manifesta que la forma Calvó és un derivat directe del llaví calvone, i que la forma Calbó adoptada modernament és una interpretació errònia que l’ha fet derivar del català calb,

Pel present decret, determino que a partir del moment de la signatura del present document el cognom del titular de la Parròquia de Sant Bernat de Reus s’escrigui amb «v» i conseqüentment la grafia correcta serà Parròquia de Sant Bernat Calvó.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera