Decrets

Decret de 30 de desembre de 2016 pel qual es deixa sense efecte la constitució de la Fundació Pia no Autònoma de Misses Maria Vall Bartolí


Decret
de 30 de desembre de 2016 pel qual es deixa sense efecte la constitució de la Fundació Pia no Autònoma de Misses Maria Vall Bartolí

Pel present decret deixo sense efecte el decret signat en data de 16 de juny de 2016 de constitució de la Fundació Pia no Autònoma de Misses Maria Vall Bartolí per no ser aquesta la voluntat exacta que la Sra. Maria Vall Bartolí expressava en el seu testament de 22 de setembre de 2010, atorgat davant el notari de les Borges Blanques Sr. César Martín Núñez, n. de protocol 1089.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera