Decrets

Decret de 10 de març de 2016


Decret
de 10 de març de 2016

Vista la petició de 4 de març de 2016 signada pel P. Marcelo de Oliveira, prevere membre de la Comunitat Catòlica Palavra Viva de Brasil establerta a l’arxidiòcesi de Tarragona amb altres tres consagrats de la Comunitat, en què demana autorització per a tenir un oratori amb el Santíssim Sagrament a la casa missionera que tenen a Tarragona, que té la seu provisional al c/ de la Unió 23, 1r 1a de Tarragona.

Pel present decret, d’acord amb el que preveu el c. 1223 del Codi de Dret Canònic, dono llicència per a establir l’oratori a la susdita Casa Missionera de la Comunitat Catòlica Palavra Viva de Tarragona, i autoritzo, d’acord amb el c. 934 §1 2n, a reservar-hi  el Santíssim Sagrament. Caldrà atenir-se també al que estableix el mateix c. 934 §2 per als «llocs sagrats on la Santíssima Eucaristia és reservada», conforme, «ha d’haver-hi algú que en tingui cura i, en la mesura de les possibilitats s’hi ha de celebrar la Missa almenys dos cops al mes».

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera