Decrets

Decret de 30 de novembre de 2015 pel qual s’erigeix l’Associació Pastorets de Montblanc en associació privada de fidels i se li concedeix personalitat jurídica privada


Decret
de 30 de novembre de 2015 pel qual s’erigeix l’Associació Pastorets de Montblanc en associació privada de fidels i se li concedeix personalitat jurídica privada

Vista la petició verbal que Mn. Simó Gras Solé, rector-plebà de la Parròquia de Santa Maria la Major de Montblanc, va fer el dia 19 de novembre proppassat en presentar els Estatuts de l’Associació Pastorets de Montblanc per a ser aprovats,

Vist que la susdita Associació està molt vinculada al Centre Parroquial de l’esmentada Parròquia,

Vist que aquesta Associació té una finalitat catequètica molt arrelada consistent en la difusió del misteri del naixement del fill de Déu.

Vist que els seus estatuts, aprovats en data d’avui mateix, són conformes al Codi de Dret Canònic,

Tenint en compte els cànons 299, 304, 321 i següents,

Pel present decret erigeixo l’Associació Pastorets de Montblanc, la qual queda constituïda en associació privada de fidels en aquesta arxidiòcesi, i li concedeixo personalitat jurídica privada.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera