Decrets

Decret de 4 de gener de 2016, pel qual es dispensa els qui tenen obligacions laborals dels deures de la festa de precepte els dies de Sant Josep i de Sant Jaume on siguin dies feiners


Decret
de 4 de gener de 2016, pel qual es dispensa els qui tenen obligacions laborals dels deures de la festa de precepte els dies de Sant Josep i de Sant Jaume on siguin dies feiners

Atenent que les festes de Sant Josep i de Sant Jaume són festes de precepte dins el calendari de l’Església, i preveient les dificultats que, per causa del treball, puguin tenir els fidels per a complir aquest precepte pel fet que el calendari laboral de la Generalitat de Catalunya disposa que siguin dies feiners.

Pel present decret disposo el següent: a) En les poblacions on s’hagi triat alguna d’aquestes dates com a festa local i, en conseqüència, sigui dia festiu, es manté la festa de Sant Josep o de Sant Jaume, segons sigui el cas, com a dia de precepte; b) En les poblacions on no siguin dies festius, per als qui tenen obligacions laborals, queda dispensat el deure de participar en la celebració eucarística si els resulta impossible de fer-ho, així com també els queden dispensades les altres obligacions derivades de les festes declarades de precepte.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona.
Davant meu,

Rosalia Gras Minguella
Secretària general i cancellera