Notícies

NOTÍCIES DIOCESANES AGÈNCIES I PREMSA CULTURA I ESPECTACLES


L’Ateneu Universitari Sant Pacià es consolida en l’àmbit acadèmicenviar a un amigoL’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), que integra les facultats de Teologia, Filosofia i Antoni Gaudí, els Instituts Superiors de Litúrgia, Teologia Fonamental, el Centre d’Estudis Teològics de Mallorca i sis Instituts de Ciències Religioses, entre els quals hi ha l’INSAF, ha iniciat el curs el dia 26 de setembre a Barcelona, en un acte presidit pel cardenal Joan Josep Omella amb la presència de tots els bisbes de les diòcesis catalanes.

El rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), Dr. Armand Puig, ha subratllat les diverses iniciatives acadèmiques que han anat emergint en els tres anys d’existència de l’Ateneu. Concretament s’ha referit a la pròxima constitució del Centre Internacional d’Estudis Avançats Antoni Gaudí i els seus col·laboradors i a tres càtedres: la Càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Josep Pont i Gol, constituïda el 2016; i dues càtedres que es troben en fase de constitució: la Càtedra de Ciència i Fe, i la Càtedra de Pensament i Acció Social de l’Església. A més, en aquests tres anys s’ha accentuat la vessant dels estudis musicals superiors formalitzant-se un Màster en Patrimoni Musical Litúrgic i un Diploma en Música Sacra, responsabilitat orientat a la formació dels responsables del cant i la música litúrgica de les parròquies i comunitats.

Respecte a la Facultat Antoni Gaudí, el rector de l’AUSP ha subratllat que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha reconegut el Grau en Història, Arqueologia i Arts Cristianes com a via d’accés al cos de professors de Secundària en Geografia i Història i al cos de professors en arts plàstiques i disseny (Conservació i restauració de materials arqueològics, Història de l’art), cosa que suposa que a partir d’ara els alumnes d’aquesta titulació tenen una àmplia sortida professional.

El Cardenal de Barcelona i Gran Canceller ha fet públic que el rector de l’Ateneu, Dr. Armand Puig i Tàrrech, ha estat confirmat en el càrrec per tres anys més. Igualment, el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Dr. Joan Planellas, ha estat confirmat en el càrrec després d’un primer termini de tres anys. Pel que fa al Dr. Jaume Aymar, que ha finalitzat el seu sexenni de deganat, el Consell de la Facultat de Filosofia haurà de votar un nou degà. També ha completat els dos triennis el Dr. Joan Carrera, com a director de l’Institut de Teologia Fonamental. Serà substituït pel Dr. Jaume Flaquer.

 

Lliçó inaugural a càrrec del Dr. Xavier Morlans

El Dr. Xavier Morlans, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), ha impartit la lliçó inaugural del curs amb el títol «Escletxes en el jo impermeable a Déu. La proposta cristiana en un món secular». El Dr. Morlans ha assenyalat quatre escletxes: les experiències entorn de la procreació i educació d’un fill, l’àmbit dels afectes, la necessitat de confiança i la necessitat de vincles i lligams interpersonals i socials. En el darrer apartat de la seva lliçó, ha donat orientacions pastorals per proposar les respostes de la tradició cristiana a les escletxes del jo postmodern: ajudar l’interlocutor a que reconegui les seves pròpies escletxes, suggerir-li que hi hagi una resposta més enllà de les teràpies psicològiques i humanistes, i proposar-li la trobada personal amb Jesucrist com a guaridor radical i regenerador dels vincles humans.