Notícies

NOTÍCIES DIOCESANES AGÈNCIES I PREMSA CULTURA I ESPECTACLES


Exercicis espirituals de Quaresma per a preveresenviar a un amigoDel 20 al 24 de febrer una vintena de preveres de l’arxidiòcesi van participar d’uns dies de pau, convivència, silenci i pregària al Seminari Menor com a preparació del temps de Quaresma. 

En aquesta ocasió van ser acompanyats per Mn. Joan Llidó Herrero, prevere de la diòcesi de Sogorb-Castelló. Mn. Llidó, al llarg del seu ministeri presbiteral, ha estat vicari i rector de diverses parròquies, ha fet una experiència missionera a l’Àfrica i també ha estat vicari general, rector de Seminari, professor d’Universitat i Canonge. Actualment és rector de la Parròquia El Salvador de Castelló.

Els exercicis espirituals van seguir el mètode de Sant Ignasi, adaptat a les dues realitats que ajuden a una resposta generosa a Déu i al servei del Poble de Déu: La santa Bíblia i la seva llum projectada sobre el servei pastoral i la pròpia vida de cada prevere.