Notícies

NOTÍCIES DIOCESANES AGÈNCIES I PREMSA CULTURA I ESPECTACLES


Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense visiten el Centre Català de Solidaritat (CECAS) a Tarragonaenviar a un amigoEls dies 15 i 16 de maig ha tingut lloc la reunió n. 226 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), al Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona, presidida per Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona.

Els bisbes han rebut el Sr. Dani Font i Mn. Josep Maria Riba, que els han presentat la memòria anual de les activitats portades a terme per Catalonia Sacra i el balanç econòmic del 2017. També els han presentat les activitats que s’estan realitzant durant l’any 2018 i el corresponent pressupost que els bisbes han aprovat pel que fa a la difusió del patrimoni sacre de les diòcesis de la CET.

Per la seva part, el Sr. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya ha presentat als bisbes diverses iniciatives que es porten a terme per orientar, coordinar i realitzar l’acció social i caritativa de l’Església.

Els bisbes també han atès la visita de Mn. Josep Maria Romaguera, president del Centre de Pastoral Litúrgica (CPL) i la Sra. Maria Àngels Termes, directora de la nova revista Galilea.153 que els han presentat el treball que realitzen i els projectes de futur. Durant aquests seixanta anys d’existència el CPL ha portat a terme un meritori treball d’assessorament litúrgic, recerca i estudi, així com també d’edició de llibres i revistes.

Així mateix, han rebut l’ecònom de l’Arquebisbat de Tarragona, Sr. Daniel Sobradillo,que ha exposat diverses qüestions sobre la memòria d’activitats a nivell de les diòcesis de Catalunya, el camí d’autofinançament de l’Església, i el pla de transparència. Mons. Francesc Pardo, que ja és membre del Consell d’Economia de la Conferència Episcopal Espanyola, ha rebut l’encàrrec dels bisbes de vetllar la coordinació de les reunions interdiocesanes de responsables d’economia de la Tarraconense.

En ocasió del cinquantè aniversari de la constitució de Justícia i Pau (JiP) a l’arxidiòcesi de Barcelona, s’han fet presents a la reunió diversos membres com el Sr. Eduard Ibáñez, director de JiP; i el presidents de JiP de Barcelona, Tarragona, entre d’altres. Tots ells han exposat un detallat informe sobre la realitat i les activitats de Justícia i Pau a Catalunya centrades especialment en la promoció i defensa dels drets humans de les persones i els pobles, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i la protecció del medi ambient; així com també les dificultats i els reptes actuals que treballen sempre inspirats en la doctrina social de l’Església.

Entre d’altres qüestions, s’ha informat dels últims preparatius de l’Aplec de l’Esperit que se celebrarà a la diòcesi de Tortosa i de la preparació dels 800 anys de la fundació de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, celebració que s’escaurà l’any 2023.

Els bisbes també han visitat el centre que el Centre Català de Solidaritat (CECAS) té a Tarragona. És tracta d’una comunitat terapèutica per a dones que volen superar la drogoaddicció i hi reben seguiment mèdic, psicològic i social individualitzat; també realitzen activitats ocupacionals, formatives i de lleure.

Finalment, els prelats han manifestat la seva preocupació per algunes recents iniciatives legislatives en relació a l’eutanàsia i el suïcidi assistit, i recorden el compromís de l’Església en favor de la vida, sobretot de les persones en situacions d’especial vulnerabilitat.